Klockan 08.30 slår vi upp dörrarna för registrering och kaffe för de som önskar. En halvtimme senare börjar konferensprogrammet och dagens första talare följer direkt efter. Under dagen bjuds deltagarna på intressanta föreläsningar och spännande mingelmöjligheter under lunch och fika. Det officiella programmet tar slut 16.30 men därefter är de som vill inbjudna på en after conference nere i Scandics lounge.

Dagens program:

Program

Ladda ner programmet som PDF >>

Talare:

Under dagen kommer vi att få möjligheten att lyssna på en rad intressanta talare som alla kommer att belysa hållbarhet ur olika aspekter. Nedan kan du se de talare som kommer att hålla presentationer och delta på konferensen.

Clas Norgren - 02

Hållbarhetsrapportering – compliance eller kommunikation?

● Claes Norberg,
 Redovisningsexpert, Svenskt Näringsliv.

Claes Norberg är ansvarig för Svenskt Näringslivs arbete rörande finansiell rapportering, revision, Integrated Reporting, CSR-rapportering och länderrapportering. Arbetet sker i samarbete med Näringslivets redovisningsgrupp (NRG). Internationellt bedrivs arbetet som Claes ansvarar för genom BusinessEuope, en partipolitiskt oberoende sammanslutning av 40 nationella arbetsgivarorganisationer i 34 europeiska länder däribland Svenskt Näringsliv.

Fredrikjorgensen

En svensk utblick från Danmark
● Fredrik Jörgensen
, Sveriges Ambassadör i Danmark.

Fredrik har tidigare varit expeditionschef i UD. Dessförinnan var han chef för UD:s enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden. Han började på Utrikesdepartementet redan 1988, och har hunnit med att arbeta på ambassaderna i Bonn, Pretoria och Rom.

På konferensen kommer Fredrik att fokusera på regionens hållbarhetsprofil.

annafroosh

Smoothie business taking a stand against global poverty
● Anna Hagemann Rise
, Group Communications and Public Affairs Director, Froosh

Anna Hagemann Rise has a background in international politics and communication. She has worked with international development in various organizations and institutions and is the spokesperson at froosh for all things related to public affairs. anna is responsible for the fruit farm program and  Froosh’s trade not aid activities. She speaks at conferences and universities and recently published a book titled, ‘fruit on a mission.’ Anna is Danish but has spent most of her time both as a student and in her professional career abroad. She has lived and worked in Cambodia, Canada, Guatemala and the United States.

naznoush (002)

Försvarsmaktens arbete med Agenda 2030 och de nationella miljömålen
● Naznoush Habashian
, Miljöchef, Försvarsmakten

“En stor myndighet som Försvarsmakten ska leva upp till nationella åtaganden vilket exempelvis inkluderar arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och Sveriges arbete med FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). Arbetet med hållbarhetsmålen ska integreras i myndigheten och balansera alla tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.”

Paulchronqvist

Från lokalt välgörenhetsinitiativ till en Nordisk folkrörelse!
● Paul Chronqvist
, Country Manager Sweden, Team Rynkeby Fonden.

“Mitt namn är Paul Chronqvist Svensson och har under 4 år drivit och utvecklat Team Rynkeby Fonden i Sverige, jag kom in i projektet redan 2013 när det fortfarande var i sin linda där jag iddellt tog på mig rollen som team kapten för att starta upp Team Rynkeby Helsingborg som det 5 teamet i Sverige, jag inspirerades av möjligheterna i projektets potential och samma år tog jag över som Sverige ansvarig med den ärbara titeln Country manager Sweden.

Jag har valt att arbeta i projektet utifrån ett salutogent perspektiv, att implementera KASAM och arbeta med kontiuum tänkande. Sverige har vi i nuläget den största utvecklingen och har på bara 6 år byggt upp en organisation som omfattar 15 team och nu är den största enskilda bidragsgivaren till Barncancerfonden.

Lyssna, inspireras på hur Team Rynkeby Fonden gått från ett lite lokalt välgörenhet initiativ till att bli en folkrörelse under parollen “gör gott för dig själv när du gör gott för andra” och samlar in nästan 100 miljoner till organisationer i hela Norden”

DavidPolfeldt_01

Underhållningsbranschens möjligheter att påverka
● David Polfeldt
, VD, Massive Entertainment

David Polfeldt har arbetat i spelbranschen sedan slutet av 90-talet och har varit på Malmöstudion Massive sedan 2005. Med en bakgrund i grafisk design kan steget tyckas långt till datorspel och hållbarhet, men David har alltid varit mån om att utnyttja sin position till att påverka positivt. Som yttersta ansvarig för allt som händer på Massive har han alltid förespråkat vikten av samverkan, innovation, mångfald och uppmanat hela verksamheten till att tänka långsiktigt och hållbart. David är också initiativtagare till Good Malmö som arbetar med att sammanföra ungdomar utanför arbetslivet i Malmö med de företag som växer.

annanorberg

Det danska badrumsfenomenet – varför är inte svenskar lika giftfria?
● Anna Norberg
, Pressansvarig, Miljömärkning Sverige

Anna Norberg från Miljömärkning Sverige presenterar en ny rapport som belyser skillnader mellan konsumentattityder över sundet. Varför finns det en större  medvetenheten om farliga kemikalier i badrumsprodukter och dess påverkan på miljö och hälsa  i Danmark? Danskarna dricker och röker mer men är väldigt medvetna om vad de har i badrumsskåpet.  Det finns sex gånger så många miljömärkta skönhets- och hygienprodukter att välja bland. Spaning in i historiska, sociala och ekonomiska faktorer som bidragit till utvecklingen. Hur kan vi kommunicera med  svenska konsumenter att bli lika medvetna om giftfria badrumsskåp? Anna Norberg är pressansvarig på Miljömärkning Sverige som ansvarar för Svanen och EU-Blomman i Sverige. Svanen är Nordens officiella märkning och drivs utan vinst- eller branschintresse.

annasoltorp

BRA och det gröna inrikesflyget
● Anna Soltorp
, Hållbarhetschef, BRA Sverige

Anna Soltorp är hållbarhetschef på flygbolaget BRA. Tidigare har hon arbetat som regionchef för BRA i sydöstra Sverige, driftansvarig på Sverigeflyg och bolagschef på Kalmarflyg. Anna är jurist och har under många år varit bosatt i Frankrike där hon arbetat med affärsutveckling. Anna är engagerad i funktionshindersfrågor och har skrivit en bok om att resa med barn som har kognitiva funktionsnedsättningar.

Flygbolaget BRA, som har en tredjedel av marknaden för svenskt inrikesflyg, har ett hållbarhetsmål där man ska ha halverat utsläppen till 2025 och använda icke fossila bränslen i stor utsträckning. Bolaget har köpt in en ny flygplansmodell som reducerar koldioxidutsläppen. Anna kommer att beröra vilka möjligheter och utmaningar som finns på vägen mot ett ”grönt inrikesflyg”.

Bengt Hergart 2016 2.jpg

En hållbar bro
● Bengt Hergart
, Anläggningsdirektör, Öresundsbron

Bengt jobbar som Anläggningsdirektör på Øresundsbron med ansvar för den tekniska anläggningen från kust till kust. han är dessutom Vice ordförande i tankesmedjan Sustainability Circle. Bengt brinner för arbetet att ständigt utveckla underhållet av bron i syfte att bibehålla en hög Säkerhet och Tillgänglighet till en lägre kostnad så att vi kan lämna över en hållbar (i dubbel bemärkelse) bro till nästa generation. Han har tidigare jobbat med militär flygplansproduktion på Saab i Linköping.

NMC

Tillit – det nordiska guldet
● Ulf Andreasson
, Senior Adviser, Nordiska Ministerrådet

Ulf arbetar som analytiker vid Nordiska Ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Han har tidigare bland annat arbetat som teknisk-vetenskaplig attaché i Kina, utredare på TCO samt doktorerat i historia.

Bild Helena Sjöholm

Integrated reporting – ett verktyg för värdeskapande utveckling
Helena Sjöholm, Verksamhetsutvecklare, Höörs Kommun

Helena arbetar med mål- och resultatstyrning, ägarstyrning och innovationer. Hon har lång erfarenhet av bolagsstyrning. Gillar att arbeta med styrelser och organisationer som vill göra skillnad och skapa värde för samhället. Helena är en glad anhängare av integrerad redovisning då den ser förtroende och miljö som kapital. Hon ser nyttan av standarder och varit engagerad inom SIS och tagit fram Vägledning för samhällsansvar (ISO 26000) och är nu ordförande för arbetsgruppen som tar fram ett internationellt ledningssystem mot mutor (ISO 37001).

Kontakta oss:

TEM / CSR Skåne
tem@tem.se
+46 (0)40-606 55 80