CSR Skåne / TEM

TEM:s nätverk CSR Skåne består av företag och organisationer i alla storlekar och inom vitt skilda branscher, men med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Idag har nätverken cirka 70 medlemmar, vilket tillsammans med TEM:s andra nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare är cirka 100 medlemmar – företag, NGOs, och offentlig sektor från Sverige och andra länder.

VISION

CSR Skåne är en plattform för verksamheter i Skåne som arbetar med socialt och miljöansvar, oavsett bransch eller storlek. Nätverket ska öka och omfatta alla sydsvenska verksamheter med intresse för hållbarhet.Genom deltagande i CSR Skåne får medlemsorganisationer möjlighet att byta erfarenheter, öka kunskaper, engagemang och egna kontaktnätverk.

Läs mer om:
CSR Skåne: www.csrskane.se
TEM: www.tem.se

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s