Genom att registrera dig till årets konferens får du möjlighet att lyssna på några av Sverige och Danmarks främsta experter inom hållbarhet och du får dessutom möjlighet att trenderna och frågeställningarna med andra miljö- och hållbarhetsprofessionella.

anmälan

Priser:

  • Konferensavgift – 1 600 SEK ex. moms
  • Medlemmar i CSR Västsverige / Marknadsföreningen i Malmö / Medicon valley alliance – 1 200 SEK ex. moms
  • Medlemmar i CSR Skåne – 800 SEK ex. moms
  • Medlemmar i NCSH – 800 SEK ex. moms
  • Medlemmar i Lagledning.se – 800 SEK ex. moms
  • Studerande – 400 SEK inkl. moms

Kontakta oss om ni är 5 eller fler personer från er organisation för särskilda grupperbjudanden.

Konferensavgift inkluderar konferensdeltagande heldag, kaffe med snacks (förmiddag och eftermiddag), lunch och konferensmaterial. Konferensavgiften faktureras. 

 

Varför är inte konferensen gratis?
Konferensen är helt självfinansierad och uppbär inga bidrag från några offentliga regionala eller nationella organisationer eller någon annan finansiering från andra skattefinansierade projektmedel. CSR Skåne  är till skillnad mot de flesta andra nätverk och kluster en självfinansierade organisation, utan någon offentlig finansiering. Detta innebär att vi kan vara självständiga, oberoende och endast verka för medlemmarnas intresse!